SLIM RUIMTEGEBRUIK 
IN ZUID-HOLLAND

De komende jaren is er in Zuid-Holland een onverminderd grote vraag naar ruimte. Ruimte is nodig voor stedelijke functies, zoals wonen, maar ook in het landelijk gebied, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering en energietransitie.

Albert Koffeman

De provincie Zuid-Holland wil dat nieuwe bebouwing in eerste instantie zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied wordt gerealiseerd daar dit deze steden en dorpen aantrekkelijker en vitaler maakt.  Hiermee wordt in het landelijk gebied voldoende kwaliteit en ruimte behouden voor andere ruimtelijke opgaven. De ruimte die we als de provincie Zuid-Holland hebben moet slim en efficiënt benut worden zodat alle inwoners van deze provincie goed kunnen werken, wonen en recreëren. Dit noemen we ook wel ‘Slim Ruimtegebruik’.

Veranderende behoeften wonen, werken, winkelen

Onze steden en dorpen zijn structureel aan het veranderen. Het ‘nieuwe werken’ zorgt ervoor dat er minder behoefte is aan kantoorruimte, maar is er wel behoefte aan moderne kantoorruimte op toplocaties en aan ruimte voor flexibele werkplekken. Internetwinkels zorgen voor minder behoefte aan winkelruimte, maar er zijn nog steeds winkels op zoek naar geschikte, moderne panden in de centra. Tegelijkertijd zijn er nog bouwplannen voor nieuwe kantoren en nieuwe winkels buiten deze locaties, terwijl in Zuid-Holland 18% van de kantoren en 11% van de winkels leegstaan. Ondertussen verandert ook de woningbehoefte, zoals elders in dit magazine te lezen is. De behoefte aan woningen blijft groot, maar vooral binnen de steden en vaak in lagere prijsklassen en voor kleinere huishoudens.

"De provincie wil graag meedenken met gemeenten en meewerken aan slimme oplossingen op lokaal niveau"
Transformatieopgave dorp en stad

De mooiste oplossing is natuurlijk om deze opgaven te verbinden; het transformeren van lege winkels en kantoren naar woningen, vooral binnen de steden. Gelukkig gebeurt dit al volop.

Maar het is niet altijd een gemakkelijke oplossing. Transformatie is vaak complexer en duurder dan een nieuwe woonwijk aanleggen in een weiland. Bovendien zijn niet alle leegstaande panden geschikt voor transformatie naar woningen. Kunnen we hiermee volledig voorzien in de behoefte aan nieuwe stedelijke woningen? Nee. Maar wel voor een deel en nog belangrijker, hiermee worden onze steden veel aantrekkelijker en leefbaarder.

Provincie helpt mee

De provincie Zuid-Holland helpt om de transformatie en herontwikkeling op gang te krijgen. Dat doet de provincie door actief kennis te delen over (nieuwe) instrumenten voor (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling. Maar ook door kritisch te kijken naar haar eigen beleid en regels wanneer deze gewenste binnenstedelijke ontwikkelingen belemmeren en door gebiedsgerichte pilots.

Zo werken de gemeente Gouda, bedrijven en de provincie Zuid-Holland samen aan de toekomst van bedrijventerrein de Goudse Poort. En helpt de provincie de gemeente Goeree-Overflakkee die “oude” woningbouwplannen aan de randen van de dorpen wil weg bestemmen, om zo ruimte te maken voor beperkte woningbouwprojecten binnen de dorpen. 

De uitvoering van de verstedelijking vindt plaats op lokaal niveau. De provincie wil graag constructief met de gemeenten meedenken en meewerken aan slimme oplossingen op lokaal niveau. Juist door die nauwe samenwerking, kunnen we samen toewerken naar een provincie waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Albert Koffeman – senior beleidsadviseur Ruimte, Wonen en Bodem, Provincie Zuid-Holland
Reageren op deze column? Mail naar: ai.koffeman@pzh.nl