Redactioneel ANNET VAN LIER

Binnenstedelijk bouwen,
is dat haalbaar?

De Zuidelijke Randstad staat voor een grote woningbouwopgave. De voorkeur gaat uit naar binnenstedelijk bouwen, maar is dat overal haalbaar? Wie kan er straks nog in de stad wonen? Hoe houden we huurwoningen betaalbaar? Hoe stemmen we de woningbouwopgave goed af met de uitdagingen op het gebied van openbaar vervoer? Hoe kunnen we transformatie- en duurzaamheidsdoelen nu slim combineren zodat duurzaamheid goed meegenomen wordt in nieuwe plannen? Veel vraagstukken waar veel partijen mee bezig zijn. En daarbij zijn voldoende mensen en organisaties met een frisse blik, vernieuwende ideeën en (het begin van) oplossingen. Overheden, de bouwsector en woningcorporaties verenigen hun krachten. Op 7 december 2016 spreken zij op het bestuurlijke congres ‘Woningbouw in Zuid-Holland- verbinden en versnellen’, gezamenlijk de uitgangspunten voor toekomstige samenwerking af.

"Hoe kunnen we transformatie- en duurzaamheidsdoelen nu slim combineren zodat duurzaamheid goed meegenomen wordt in nieuwe plannen?"

Samen slim doen

Deze special sluit thematisch aan bij de conferentie. U vindt hier een aantal inspirerende bijdragen die laten zien wat er nu al gebeurt. Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving heeft een advies voor bestuurders. Institutionele belegger Bouwinvest laat zien wat nodig is voor publiek private samenwerking. En er zijn al successen te delen: de casus waarin corporaties en beleggers samen data verrijken en zo belangrijke sturingsinformatie terug leveren aan de markt. Tijdens de conferentie van 7 december komen hier nog een aantal live inzichten bij. Het momentum is nu, we gaan van analyseren naar samen slim doen!

Annet van Lier – secretaris Netwerk Zuidelijke Randstad